Konsultacja psychologiczna

czas trwania spotkania: 60 min

cena za jedno spotkanie: 120 zł

Psychoterapia indywidualna

czas trwania spotkania: 50 min

cena za jedno spotkanie: 120 zł

Psychoterapia dla par i małżeństw

czas trwania spotkania: 60 min

cena za jedno spotkanie: 150zł

Poradnictwo i psychoterapia rodzinna

czas trwania spotkania: 60 min

cena za jedno spotkanie: 150 zł

Konsultacja w języku angielskim.

czas trwania spotkania: 60 min

cena za jedno spotkanie: 150 zł

The cost of one 60 min individual session of therapy In English is 150PLN.

Konsultacja + zaświadczenie psychologiczne – 200 zł

Zaświadczenia wymagane przez chirurgów plastyków, psychiatrów oraz instytucje.

Konsultacja + opinia psychologiczna – 200 zł

Pisemne przedstawienie aktualnego stanu psychicznego w oparciu o badanie psychologiczne.