• Grupa przeznaczona będzie dla osób z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (depresja),  zaburzeniami osobowości.
 • Czas trwania spotkań terapeutycznych: 1,5h raz w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
 • Czas trwania terapii: minimum 6 miesięcy
 • Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzać będą rozmowy  indywidualne (dwie lub trzy), będące jednocześnie kwalifikacją do grupy.
 • Grupę prowadzić będzie dwóch psychologów/psychoterapeutów

Grupa  wsparcia

 • Spotkania grupy wsparcia przeznaczone są dla osób będących w kryzysie, np. w kryzysie małżeńskim, w kryzysie związanym z chorobą członka rodziny lub swoją własną, w kryzysie w życiu zawodowym.
 • Czas trwania spotkań grupowych: 1,5h raz w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
 • Udział w spotkaniach grupy wsparcia poprzedza  rozmowa  indywidualna.
 • Grupę wsparcia prowadzi dwóch psychologów/psychoterapeutów.

Grupa samorozwoju

 • Grupa przeznaczona dla osób zainteresowanych poszerzaniem samoświadomości w różnych sferach życia.
 • Czas trwania spotkań grupowych: 1,5h raz w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
 • Udział w grupie poprzedza  rozmowa indywidualna.
 • Grupę samorozwoju prowadzi dwóch psychologów/psychoterapeutów