Zapraszam do współpracy osoby, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, podnieść swoją samoocenę,  rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi, zadbać o swoje zdrowie, poradzić sobie z nadmiernym stresem, zrozumieć i rozwiązać konflikty w relacjach osobistych i zawodowych.

Psychoterapia to budowanie motywacji do podejmowania wyzwań i konsekwentnej pracy nad sobą.  To wsparcie w procesie poznawania siebie, rozwoju oraz wprowadzania zmian.

• Krótkoterminowa ( czas trwania: od kliku do kilkunastu spotkań) – koncentruje się  na rozwiązaniu konkretnego problemu.
• Długoterminowa ( w cyklach kilkumiesięcznych) – koncentruje się na rozwoju zegarek repliki osobistym i najpełniejszym poznaniu siebie oraz swoich możliwości.

Pierwsze spotkania mają zazwyczaj charakter konsultacyjny i służą zapoznaniu z sytuacją, uzgadnianiu celu i kierunku dalszej wspólnej pracy.