7 (Kopiowanie)503a5174a017b.jpg

Zapraszam do współpracy osoby, które chcą:

  • lepiej poznać i zrozumieć siebie,
  • rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi,
  • zadbać o swoje zdrowie,
  • poradzić sobie z nadmiernym stresem,
  • zrozumieć i rozwiązać konflikty w relacjach osobistych i zawodowych.

Psychoterapia to budowanie motywacji do podejmowania wyzwań i konsekwentnej pracy nad sobą. To wsparcie w procesie poznawania siebie, rozwoju oraz wprowadzania zmian.

• Krótkoterminowa ( czas trwania: od kliku do kilkunastu spotkań) – koncentruje się  na rozwiązaniu konkretnego problemu.
• Długoterminowa ( w cyklach kilkumiesięcznych) – koncentruje się na najpełniejszym poznaniu siebie oraz swoich możliwości.

Pierwsze spotkanie ma zazwyczaj charakter konsultacyjny i służy zapoznaniu z sytuacją, uzgadnianiu celu i kierunku dalszej wspólnej pracy.